Cochylis atricapitana Ståndsblomvecklare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Vita eller rosatonade (honan) framvingar med brutet svart och brunt tvärband mitt på vingen och mörkt band längs ytterkanten i samma färger. Karakteristiskt mörkt huvud och mellankropp.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hieracium, Hypericum, Senecio jacobaea

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Cochylis dubitana
Vithövdad korgblomvecklare
Eupoecilia angustana
Ljungblomvecklare
Cochylis hybridella
Bitterfibbleblomvecklare