Cnephasia longana Gulaktig gråvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Variabel. Honan har ljust gulbruna framvingar med två mörkare tvärband i inre halvan. Det centrala tvärbandet har djupa inbuktningar i inre kanten. Hanan har mörkare mer enfärgade framvingar.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthemis, Chrysanthemum, Convolvulus, Dianthus, Humulus, Iris, Lilium, Lychnis, Ranunculus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Eana osseana
Ängsgråvecklare