Calophasia lunula Gulsporrefly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Gråspräckliga framvingar med mörkare mellanfält. Smal vit njurfläck, liten vit oval och vit pil med mörk kärna bakom ovalen från vingbasen diagnostiskt.
©
♀+♂
Vingbredd: 26-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Linaria vulgaris