Aglia tau Nagelspinnare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Karakteristisk stor ögonfläck på både fram- och bakvinge som båda är gulbruna.
©
♀+♂
Vingbredd: 60-85 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Carpinus, Corylus avellana, Fagus, Prunus spinosa, Quercus, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Tilia cordata