Omisskännelig. Karakteristisk stor ögonfläck på både fram- och bakvinge. Korta antenner med hos hanen bred kamtandning. Hanen främst dagaktiv.

Aglia
Påfågelspinnare

1 Arter
Detaljer

Aglia tau
Nagelspinnare
Vingbredd: 60-85 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Carpinus, Corylus avellana, Fagus, Prunus spinosa, Quercus, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Tilia cordata