Elachista serricornis Mindre kärrgräsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungrå framvingar med svart fläck i bakre halvan strax utanför mitten med vita fjäll innanför och rostbruna utanför. Vit framkantsfläck långt ut med rostbrun inre kant med svart fläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 7-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Eriophorum vaginatum, Scirpus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Elachista occidentalis
Torrängsgräsmal
Elachista cinereopunctella
Snedpunktsgräsmal
Elachista kebneella
Fjällgräsmal