Litoligia literosa Strandängsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Kombinationen rosabrun och grå framvinge karakteristisk. Tvärlinjerna böjs mot varandra så det mörka strecket som förbinder dem är kort och mellanfältet smalt i bakre halvan. Mörk fläck långt ut vid framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ammophila, Dactylis, Elymus, Festuca, Phalaris arundinacea

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Pabulatrix pabulatricula
Ljusgrått ängsfly
Oligia strigilis
Hundäxingsängsfly
Oligia versicolor
Brokigt ängsfly
Oligia latruncula
Rödskimrande ängsfly
Mesoligia furuncula
Tvåfärgat ängsfly