En art för vilken kombinationen rosabrun och grå framvinge är karakteristisk. Tvärlinjerna böjs mot varandra så det mörka strecket som förbinder dem kort och mellanfältet smalt i bakre halvan.

Litoligia
Ängsflyn

1 Arter
Detaljer

Litoligia literosa
Strandängsfly
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ammophila, Dactylis, Elymus, Festuca, Phalaris arundinacea