Incurvaria pectinea Blek kambladskärare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Brungrå framvinge med otydlig teckning och ljusare gulaktigt huvud. En ljus fläck mitt på bakkanten och en vid bakhörnet. De ljusa fälten vid bakkanten kan saknas ibland, speciellt det bakre. Hanen har kamtandade antenner.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula pendula, Betula pubescens, Carpinus, Corylus avellana, Malus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Incurvaria masculella
Mörk kambladskärare
Incurvaria koerneriella
Bokbladskärare