Brutna länkar

Efter flytten av småkrypsportalen fungerar inte länkarna till en given tidsperiod. Utvecklarna har dock noterat önskemål om att det ska gå att länka till dessa igen och hoppas att det kommer inom en inte alltför avlägsen framtid. Nu får du själv gå till Artportalen och söka upp fynd genom att ange art och tidsperiod (alla år).

Länkarna till en specifik observation fungerar i många fall inte heller, men vi hoppas lösa också detta.