Sex relativt små arter med varierande utseende. Fyra av arterna knutna till fjällkedjan och påminner om andra hedflyn. Dessa har flerårig utvecklingscykel. Proxima störst av arterna och den enda som är allmän över stor del av landet.

Eriopygini
Nejlikflyn

Fotoöversikt, 6 arter (av 6)
Detaljer
Lasionycta dovrensis
Lasionycta dovrensis
Gråsvart fjällfly
Lasionycta staudingeri
Lasionycta staudingeri
Högnordiskt hedfly
Lasionycta secedens
Lasionycta secedens
Gulvingat hedfly