Två ganska stora arter som båda är brokigt tecknade och normalt enkla att identifiera, men det finns några lite liknande arter att se upp med. Larverna lever i tickor.

Triaxomera
Svampmalar

2 Arter
Detaljer

Vingbredd: 15-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: