Arton arter där de flesta har ljusa framvingar med mörka fläckar från framkanten och ofta också längs ytterkanten och någon från bakkanten alternativt mörka framvingar med motsvarande ljusa fläckar. De flesta har också ett par ljusa stråk ut i vingfransarna och ljusa gulaktiga eller vita hår på huvudet. Några av dem varierar lite och kan kräva insamling för säker identifiering. Larverna av nästan alla arter lever i trädsvamp eller i svampangripet trä. Många av arterna lever ett ganska undanskymt liv och kommer inte gärna till ljus vilket försök med feromon visat och kan därför vara vanligare än fyndbilden visar.

Nemapogoninae
Äkta malar

7 Genus, totalt 18 arter
Fotoöversikt Detaljer

Triaxomera
Svampmalar
Archinemapogon
Svampmalar
Nemaxera
Svampmalar
Nemapogon
Svampmalar
Triaxomasia
Svampmalar
Neurothaumasia
Svampmalar
Pelecystola
Svampmalar
Vingbredd: 9-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: