En karakteristisk art med vita framvingar med brungrå pudring. Svartgrå stråk längs inre halvan av bakkanten. Mörkbruna fläckar 3/5 ut strax utanför. Mörkbrunt streck som bildar V längs ytterkanten. Svart fläck nära spetsen med svart båge utanför.

Thiotricha
Fodersäckmalar

1 Arter
Detaljer

Thiotricha subocellea
Kungsmyntemal
Vingbredd: 10-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Origanum vulgare