Pexicopiinae
Malvamalar

3 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Pexicopia
Malvamalar
Platyedra
Malvamalar
Thiotricha
Fodersäckmalar
Vingbredd: 10-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Malva, Malva sylvestris, Origanum vulgare