Tre tämligen karakteristiska arter, där Pexicopia malvella är mycket vanlig i stora delar av landet och de två andra mer sällsynta. Palperna är långa med andra segmentet förtjockat och det tredje långt och bakåtböjt. Larverna lever i frökapslar hos Malvor.

Pexicopiinae
Malvamalar

3 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Pexicopia
Malvamalar
Platyedra
Malvamalar
Thiotricha
Fodersäckmalar
Vingbredd: 10-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Malva, Malva sylvestris, Origanum vulgare