Tre arter som karakteriserias av extremt långa palper. Vingarna är brunaktiga med mörkare vågiga tvärlinjer och mer mer eller mindre tydligt bakåtriktat tvärband. Tvåav arterna flyger i fjällen och den tredje är begränsad till Öland och Gotland.

Sparganothis
Långpalpvecklare

3 Arter
Detaljer

Sparganothis rubicundana
Myrlångpalpvecklare
Sparganothis praecana
Fjällångpalpvecklare
Sparganothis pilleriana
Tulkörtsvecklare
Vingbredd: 17-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula pendula, Crataegus, Fragaria, Humulus lupulus, Malus, Medicago, Prunus cerasus, Pyrus, Rhododendron, Vaccinium myrtillus