Fyra små arter med grå och brun teckning som varierar måttligt. Normalt är samtliga möjliga att bestämma även om försiktighet krävs. Naevana är mycket allmän har unik vingform med veck från spetsen. Övriga är mindre vanliga och har förväxlingsarter i andra släkten.

Rhopobota
Hakvecklare

4 Arter
Detaljer

Rhopobota myrtillana
Blåbärshakvecklare
Rhopobota stagnana
Väddhakvecklare
Rhopobota ustomaculana
Lingonhakvecklare
Rhopobota naevana
Sotfläcksvecklare
Vingbredd: 9-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Fraxinus, Ilex, Prunus avium, Prunus spinosa, Pyrus, Scabiosa columbaria, Sorbus, Spiraea, Syringa, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis