Arter med Ilex (Järnekar) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Ditula angustiorana
Ditula angustiorana
Idegransbredvecklare
Rhopobota naevana
Rhopobota naevana
Sotfläcksvecklare
Gymnoscelis rufifasciata
Gymnoscelis rufifasciata
Tvåsporrig malmätare
Acasis viretata
Acasis viretata
Grön lobmätare