Två omisskänneliga arter med unik viloställning med framvingarna med djupa längsveck.

Phlogophorini
Veckflyn

2 Genus, totalt 2 arter
Fotoöversikt Detaljer

Euplexia
Buskflyn
Phlogophora
Buskflyn
Vingbredd: 27-53 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Berberis vulgaris, Betula, Convolvulus, Corylus, Cytisus scoparius, Epilobium, Geranium, Hedera, Lamium, Pteridium aquilinum, Quercus, Rubus, Rumex, Salix, Urtica