En omisskännelig art med framvingarna karakteristiskt vikta i vila (ser vågiga ut). Mörkt centralt band med stor grå oval och guldgul njurfläck (i ytterkanten). Ytterfältet ljusare, ofta med rosa ton.

Euplexia
Buskflyn

1 Arter
Detaljer

Euplexia lucipara
Lyktbärare
Vingbredd: 27-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Epilobium, Hedera, Lamium, Pteridium aquilinum, Quercus, Salix, Urtica