En mycket karakteristisk art och en annan som är lite mer diskret men ändå lätt att bestämma.

Phalerinae
Tandvingar

2 Genus, totalt 2 arter
Fotoöversikt Detaljer

Phalera
Tandspinnare
Peridea
Tandvingar
Vingbredd: 42-68 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Fagus, Populus, Prunus, Quercus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus