Omisskännelig. Välkamouflerad med sin imitation av avbruten kvist.

Phalera
Tandspinnare

1 Arter
Detaljer

Phalera bucephala
Oxhuvudspinnare
Vingbredd: 42-68 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Fagus, Populus, Prunus, Quercus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus