Två mycket lika arter som främst är knutna till fjällen och som påminner om hedflyn (nattflyn) som flyger i samma biotop. De har gråbruna framvingar med gulbruna fjäll som försvinner med tiden. Två breda taggiga tvärband med svart kant, där det inre viker av inåt mot framkanten. Mellan tvärbanden finns 2 vita fläckar med svart mellan.

Metaxmeste
Hedflymott

2 Arter
Detaljer

Metaxmeste phrygialis
Fjällhedsmott
Metaxmeste schrankiana
Kalkfjällsmott
Vingbredd: 15-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis