Två mycket lika arter som främst är knutna till fjällen och som påminner om hedflyn (nattflyn) som flyger i samma biotop. De har gråbruna framvingar med gulbruna fjäll som försvinner med tiden. Två breda taggiga tvärband med svart kant, där det inre viker av inåt mot framkanten. Mellan tvärbanden finns 2 vita fläckar med svart mellan.

Hercyniini
Mott

1 Genus, totalt 2 arter
Fotoöversikt Detaljer

Metaxmeste
Hedflymott
Vingbredd: 15-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis