En art med gråbruna vingar med 5 svarta fläcka med gul kant på framvingen och 3 på bakvingen. Undersidan grå med 5-7 ögonfläckar på båda vingarna och vitt tvärband innanför som lyser igenom lite på framsidan. Lokal, men troligen förbisedd då den lever i skog och sällan besöker blommor.

Lopinga
Gräsfjärilar

1 Arter
Detaljer

Lopinga achine
Dårgräsfjäril
Vingbredd: 42-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex