Två liknande arter med brett mörkt centralt band och flera parallella ljusa tvärlinjer utanför. Klara glänsande färger. Framvingen har starkt krökt framkant.

Lampropteryx
Fältmätare

2 Arter
Detaljer

Lampropteryx suffumata
Vågbandad fältmätare
Lampropteryx otregiata
Skogskärrsfältmätare
Vingbredd: 21-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Asperula, Galium odoratum