Arter med Asperula (Färgmåror) som värdväxt

Antal arter: 1
Lampropteryx otregiata
Lampropteryx otregiata
Skogskärrsfältmätare