En art med gråbruna otecknade framvingar med karakteristisk oval form. Huvud gyllengult. Främst knuten till bikupor.

Achroia
Vaxmott

1 Arter
Detaljer

Achroia grisella
Mindre vaxmott
Vingbredd: 15-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: