Fem mycket variabla och lika arter. Furfurana är mer rödaktigt tecknad och i regel lätt att skilja från de övriga. De övriga fyra har en överlappande variation och är omöjliga att skilja med säkerhet från varandra utan genitaliepreparat. Lancealana är vanlig, medan de tre andra är sällsynta. Exemplar som misstänks vara någon av de tre ovanliga arterna bör samlas in för säker artbestämning åtminstone om det inte redan finns belägg från lokalen.

Bactrini
Sumpvecklare

1 Genus, totalt 5 arter
Fotoöversikt Detaljer

Bactra
Sumpvecklare
Vingbredd: 10-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Bolboschoenus maritimus, Carex, Juncus, Juncus conglomeratus, Scirpus