Fem mycket variabla och lika arter. Furfurana är mer rödaktigt tecknad och i regel lätt att skilja från de övriga. De övriga fyra har en överlappande variation och är omöjliga att skilja med säkerhet från varandra utan genitaliepreparat. Lancealana är vanlig, medan de tre andra är sällsynta. Exemplar som misstänks vara någon av de tre ovanliga arterna bör samlas in för säker artbestämning åtminstone om det inte redan finns belägg från lokalen.

Bactra
Sumpvecklare

5 Arter
Detaljer

Bactra lancealana
Tågvecklare
Bactra furfurana
Vattrad sumpvecklare
Bactra lacteana
Tvillingsumpvecklare
Bactra suedana
Strecksumpvecklare
Bactra robustana
Havssävsvecklare
Vingbredd: 10-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bolboschoenus maritimus, Carex, Juncus, Juncus conglomeratus, Scirpus