En omisskännelig art. Vilar med framvingarna med djupa längsveck. Tillsammans med den taggiga ytterkanten helt unikt. Karakteristiskt trebandat trekantigt fält mitt på vingen, med basen mot framkanten.

Phlogophora
Buskflyn

Detaljer, 1 arter (av 1)
Fotoöversikt

Phlogophora meticulosa
Tandfly


Vingbredd: 45-53 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Berberis vulgaris, Betula, Convolvulus, Corylus, Cytisus scoparius, Geranium, Lamium, Quercus, Rubus, Rumex, Salix, Urtica
Kännetecken: Omisskännelig. Vilar med framvingarna med djupa längsveck. Tillsammans med den taggiga ytterkanten helt unikt. Karakteristiskt trebandat trkantigt fält mitt på vingen, med basen mot framkanten.