Två ganska vanliga arter som båda normalt är lätta att artbestämma. En viss variation inom arterna finns dock och slitna exemplar bör man vara försiktig med vid bestämning. Formosa har karakteristisk svart fläck mitt på bakkanten som slukar en hackig vit tvärlinje från bakkanten. Palumbella är normalt grå med karakteristiska brunröda tvärband.

Pempelia
Molnmott

Detaljer, 1 arter (av 1)
Fotoöversikt

Pempelia palumbella
Jungfrulinsmott


Vingbredd: 21-28 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Calluna vulgaris, Erica tetralix, Helianthemum, Polygala vulgaris, Thymus serpyllum
Kännetecken: Brungrå framvingar med vit pudring. Ett brunrött tvärband 1/3 ut och ett 4/5 ut. Det inre har svarta kanter och viker av inåt mot framkanten. Det yttre är kurvigt med svart inre kant. Tofs av resta svarta fjäll precis innanför inre tvärbandet.