Två ganska vanliga arter som båda normalt är lätta att artbestämma. En viss variation inom arterna finns dock och slitna exemplar bör man vara försiktig med vid bestämning. Formosa har karakteristisk svart fläck mitt på bakkanten som slukar en hackig vit tvärlinje från bakkanten. Palumbella är normalt grå med karakteristiska brunröda tvärband.

Pempelia
Molnmott

1 Arter
Detaljer

Pempelia palumbella
Jungfrulinsmott
Vingbredd: 21-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Erica tetralix, Helianthemum, Polygala vulgaris, Thymus serpyllum, Ulmus, Vaccinium