Kännetecken: Framvingen är brun med purpurglans med ett silvrigt tvärband 3/5 ut som ibland är lite insnört på mitten. Mörkare utanför jämfört med innanför tvärbandet. Huvud ockragult, kragen och ögonlocken vita eller gulvita.

Stigmella
microtheriella

Jungfrudvärgmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 3-4 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus betulus, Corylus avellana

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella poterii
Fingerörtsdvärgmal
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal
Stigmella prunetorum
Spiraldvärgmal
Stigmella aceris
Skogslönnsdvärgmal
Stigmella ulmivora
Skogsalmsdvärgmal
Stigmella crataegella
Pärldvärgmal