Kännetecken: Framvingen är brun med purpurglans med ett silvrigt tvärband 3/5 ut som ibland är lite insnört på mitten. Mörkare utanför jämfört med innanför tvärbandet. Huvud ockragult, kragen och ögonlocken vita eller gulvita.

Stigmella
microtheriella

Jungfrudvärgmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 3-4 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus betulus, Corylus avellana

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella tityrella
Mörk bokdvärgmal
Stigmella continuella
Kärrdvärgmal
Stigmella freyella
Åkervindedvärgmal
Stigmella alnetella
Svartkragad aldvärgmal
Stigmella regiella
Kungsdvärgmal
Stigmella lemniscella
Lundalmsdvärgmal