Kännetecken: Mörkgrå framvingar med vitt tvärband strax innanför mitten. Vit fläck vid bakhörnet och strax utanför vid framkanten som flyter ihop hos honan. Två små ljusbruna fläckar vid basen. Svart ut mot spetsen.

Elachista
vonschantzi

Kustgräsmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis stricta

Liknande (9 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Elachista pomerana
Sumpgräsmal
Elachista zernyi
Nordgräsmal
Elachista eskoi
Strandgräsmal
Elachista krogeri
Älvgräsmal
Elachista humilis
Tuvtåtelsgräsmal