Kännetecken: Jämnt bruna vingar. Stor ögonfläck på gul bakgrund, ofta med 1-2 satelliter, nära framvingen spets och 2-3 mindre på bakvingen. Undersidan spräcklig med tvärband och 5-7 ögonfläckar.

Lasiommata
maera

Vitgräsfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 42-56 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca, Poa

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Lasiommata petropolitana
Berggräsfjäril