Kännetecken: Enfärgade gulbruna eller gråbruna framvingar med kontrasterande gulorange huvud och mellankropp.

Evergestis
aenealis

Bergsenapsmott

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla