Arter med Vaccinium vitis (Lingon) som värdväxt

Antal arter: 21 Detaljer
Stigmella myrtillella
Stigmella myrtillella
Blåbärsdvärgmal
Ectoedemia weaveri
Ectoedemia weaveri
Lingondvärgmal
Diurnea fagella
Diurnea fagella
Bokvårmal
Coleophora idaeella
Coleophora idaeella
Pyrolasäckmal
Coleophora vacciniella
Coleophora vacciniella
Blåbärsäckmal
Coleophora vitisella
Coleophora vitisella
Ljusbrun lingonsäckmal
Coleophora glitzella
Coleophora glitzella
Blek lingonsäckmal
Coleophora murinella
Coleophora murinella
Musgrå lingonsäckmal
Acleris hyemana
Acleris hyemana
Ljungvårvecklare
Acleris lipsiana
Acleris lipsiana
Småprickig blåbärsvårvecklare
Aphelia viburnana
Aphelia viburnana
Olvonbredvecklare
Apotomis sauciana
Apotomis sauciana
Svart blåbärsknoppvecklare
Phiaris metallicana
Phiaris metallicana
Metallbrokvecklare
Phiaris bipunctana
Phiaris bipunctana
Blåbärsbrokvecklare
Stictea mygindiana
Stictea mygindiana
Lingonbrokvecklare
Rhopobota naevana
Rhopobota naevana
Sotfläcksvecklare
Ancylis myrtillana
Ancylis myrtillana
Blåbärssikelvecklare
Metaxmeste schrankiana
Metaxmeste schrankiana
Kalkfjällsmott
Phyllodesma ilicifolium
Phyllodesma ilicifolium
Rödbrun bladspinnare
Entephria caesiata
Entephria caesiata
Grå blåbärsfältmätare