Arter med Typha latifolia (Bredkaveldun) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Heliothis adaucta
Heliothis adaucta
Stäppknölfly
Nonagria typhae
Nonagria typhae
Kaveldunsfly
Globia sparganii
Globia sparganii
Igelknoppsfly