Arter med Tussilago farfara (Hästhov) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Scrobipalpa acuminatella
Scrobipalpa acuminatella
Tistelsmåstävmal
Epiblema sticticana
Epiblema sticticana
Hästhovsstjälkvecklare
Epiblema grandaevana
Epiblema grandaevana
Hästhovsrotvecklare
Platyptilia gonodactyla
Platyptilia gonodactyla
Hästhovsfjädermott
Scrobipalpula tussilaginis
Scrobipalpula tussilaginis
Hästhovssmåstävmal