Arter med Trifolium pratense (Rödklöver) som värdväxt

Antal arter: 6 Detaljer
Parectopa ononidis
Parectopa ononidis
Vickerstyltmal
Coleophora deauratella
Coleophora deauratella
Fjällsprötad grönglanssäckmal
Zygaena lonicerae
Zygaena lonicerae
Bredbrämad bastardsvärmare
Cydia compositella
Cydia compositella
Klövervecklare