Arter med Sparganium erectum (Stor igelknopp) som värdväxt

Antal arter: 1 Detaljer
Globia sparganii
Globia sparganii
Igelknoppsfly