Arter med Sorbus intermedia (Oxel) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Lyonetia clerkella
Lyonetia clerkella
Körsbärslansettmal
Coleophora serratella
Coleophora serratella
Björksäckmal