Arter med Solidago virgaurea (Gullris) som värdväxt

Antal arter: 33 Detaljer
Coleophora virgaureae
Coleophora virgaureae
Gullrissäckmal
Coleophora ramosella
Coleophora ramosella
Vitsprötad gullrissäckmal
Gnorimoschema valesiellum
Gnorimoschema valesiellum
Mörk småstävmal
Phalonidia curvistrigana
Phalonidia curvistrigana
Bågbandad blomvecklare
Gynnidomorpha permixtana
Gynnidomorpha permixtana
Rödbrokig blomvecklare
Cochylidia heydeniana
Cochylidia heydeniana
Gråbinkevecklare
Cochylidia implicitana
Cochylidia implicitana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare
Clepsis senecionana
Clepsis senecionana
Prickig snedbandsvecklare
Lobesia reliquana
Lobesia reliquana
Spetsvingad skottvecklare
Eriopsela quadrana
Eriopsela quadrana
Röllikarullvecklare
Eucosma aemulana
Eucosma aemulana
Mindre gullrisfrövecklare
Eucosma aspidiscana
Eucosma aspidiscana
Brun gullrisfrövecklare
Eucosma suomiana
Eucosma suomiana
Östlig gullrisfrövecklare
Platyptilia calodactyla
Platyptilia calodactyla
Gullrisfjädermott
Hellinsia osteodactyla
Hellinsia osteodactyla
Gult gullrisfjädermott
Hellinsia tephradactyla
Hellinsia tephradactyla
Treprickigt gullrisfjädermott
Anania terrealis
Anania terrealis
Mörkbrämat gullrismott
Anania funebris
Anania funebris
Vitfläckigt ängsmott
Paratalanta pandalis
Paratalanta pandalis
Spensligt ängsmott
Eupithecia cauchiata
Eupithecia cauchiata
Bredbrämad malmätare
Eupithecia absinthiata
Eupithecia absinthiata
Absintmalmätare
Eupithecia goossensiata
Eupithecia goossensiata
Spenslig malmätare
Eupithecia vulgata
Eupithecia vulgata
Vinkelmalmätare
Eupithecia orphnata
Eupithecia orphnata
Alvarmalmätare
Eupithecia subumbrata
Eupithecia subumbrata
Ängsmalmätare
Eupithecia virgaureata
Eupithecia virgaureata
Gullrismalmätare
Autographa pulchrina
Autographa pulchrina
Purpurmetallfly
Syngrapha hochenwarthi
Syngrapha hochenwarthi
Fjällmetallfly
Cucullia gnaphalii
Cucullia gnaphalii
Gullriskapuschongfly
Cucullia asteris
Cucullia asteris
Asterkapuschongfly
Eupithecia expallidata
Eupithecia expallidata
Blek malmätare
Coleophora proterella
Coleophora proterella
Förväxlad säckmal