Arter med Scirpus (Skogssävar) som värdväxt

Antal arter: 6 Detaljer
Elachista serricornis
Elachista serricornis
Mindre kärrgräsmal
Elachista albidella
Elachista albidella
Tuvsävsgräsmal
Bactra lancealana
Bactra lancealana
Tågvecklare
Globia algae
Globia algae
Kanelbrunt rörfly