Arter med Scabiosa columbaria (Fältvädd) som värdväxt

Antal arter: 12 Detaljer
Nemophora metallica
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Nemophora cupriacella
Nemophora cupriacella
Ängsväddsantennmal
Nemophora minimella
Nemophora minimella
Kärrantennmal
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Scythris siccella
Scythris siccella
Sandfältmal
Coleophora conspicuella
Coleophora conspicuella
Kilstreckad klintsäckmal
Coleophora paripennella
Coleophora paripennella
Klintgrönglanssäckmal
Agapeta zoegana
Agapeta zoegana
Klintgulvecklare
Rhopobota stagnana
Rhopobota stagnana
Väddhakvecklare
Alucita grammodactyla
Alucita grammodactyla
Fältväddsfjädermott
Stenoptilia bipunctidactyla
Stenoptilia bipunctidactyla
Ängsväddsfjädermott
Hemaris tityus
Hemaris tityus
Svävflugedagsvärmare