Arter med Salix repens (Krypvide) som värdväxt

Antal arter: 19 Detaljer
Stigmella benanderella
Stigmella benanderella
Krypvidedvärgmal
Diurnea fagella
Diurnea fagella
Bokvårmal
Coleophora albidella
Coleophora albidella
Pudrad sälgsäckmal
Filatima incomptella
Filatima incomptella
Askfärgad stävmal
Acleris hastiana
Acleris hastiana
Videvårvecklare
Ancylis geminana
Ancylis geminana
Grårandssikelvecklare
Ancylis subarcuana
Ancylis subarcuana
Halvvågssikelvecklare
Ancylis diminutana
Ancylis diminutana
Spetssikelvecklare
Pammene populana
Pammene populana
Videsolvecklare
Clostera pigra
Clostera pigra
Pärlgrå högstjärt
Actebia praecox
Actebia praecox
Grönt jordfly