Arter med Salix phylicifolia (Grönvide) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Smerinthus ocellata
Smerinthus ocellata
Videsvärmare
Laothoe populi
Laothoe populi
Poppelsvärmare