Arter med Salix pentandra (Jolster) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Ectoedemia intimella
Ectoedemia intimella
Signaldvärgmal
Phyllonorycter connexellus
Phyllonorycter connexellus
Vårjolsterguldmal
Phyllonorycter pastorellus
Phyllonorycter pastorellus
Höstjolsterguldmal
Ipimorpha retusa
Ipimorpha retusa
Inbuktat vecklarfly